Contact
Wij staan graag voor u klaar! U kunt ons telefonisch bereiken op 0049-911-521915-16 van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 18.00 uur of via ons contactformulier.

Bericht

Vormgeving van magazines: het typografische raster


De vormgeving van een magazine vereist in vergelijking met de vormgeving van een visitekaartje of van een vel schrijfpapier een concept en een aantal, vooraf te maken overwegingen, want hier komt het erop aan, grotere teksthoeveelheden zinvol en logisch en bijgevolg voor de lezer goed te begrijpen op meerdere pagina’s te verdelen. In dit gedeelte van de artikelen over de vormgeving van magazines leggen wij ons toe op het typografische raster en het basislijnraster.

Het typografische raster is een nuttige horizontale en verticale onderverdeling van de pagina die erbij helpt, alle teksten, foto’s, grafische elementen en alle andere bestanddelen van de pagina te verdelen. Steeds weer opduikende kritiek op het typografische raster zijn wij meteen vóór: nee, het doet niet mee afbreuk aan de creativiteit, net integendeel. Vele, ook ervaren grafici zweren bij het typografische raster, omdat het al naargelang onderverdeling de creatieve ideeën niet alleen in goede banen leidt, maar zelfs de ideeën, die met het werk gepaard gaan, bevordert en ondersteunt. Belangrijke elementen zijn gemakkelijker te ordenen en te corrigeren, de optische assen worden gemakkelijker in acht genomen en nageleefd.

Belangrijk bestanddeel: het basislijnraster

Het typografische raster wordt onder andere door het basislijnraster resp. door het begin en einde daarvan gedefinieerd – daarom nemen wij in eerste instantie het basislijnraster onder de loep.

Het basislijnraster is een denkbeeldig raster bestaande uit horizontale lijnen, waarvan de afstand tot elkaar met de afstand van de basistekstregels overeenstemt. Een basistekst in een magazine heeft bijvoorbeeld een letterkorps van tien pt en een regelafstand van twaalf pt. Opdat nu de regels van de basistekst in iedere tekstkolom op dezelfde hoogte verlopen, werkt men met het basislijnraster. In de lay-outprogramma’s zoals Adobe InDesign kan dit raster aan de basistekst toegewezen worden. Vervolgens kunnen teksten die met het formaat “basistekst” opgenomen worden, volledig automatisch slechts binnen dit raster geplaatst worden. Andere tekstbouwstenen zoals titels, tussentitels of fotobijschriften zullen in principe niet op dit raster afgestemd worden. Het basislijnraster is zodoende de kleinste en een vaste eenheid binnen het typografische raster.

De regels van de basistekst verlopen allemaal op het blauw gemarkeerde basislijnraster; de tussentitel wordt niet op het raster afgestemd.

Bijkomende bestanddelen van het typografische raster

Het typografische raster bestaat uit afzonderlijke rastercellen die op hun beurt uit horizontale en verticale lijnen bestaan. De randen in de richting van de papierkant worden reeds door de zetspiegel vastgelegd. (De manier om de zetspiegel op te sporen, kunt u hier, hier en hier nalezen.) Verder wordt het typografische raster door het aantal kolommen, door de grootte van de kolomafstanden en ook door het basislijnraster gedefinieerd.

In het voorbeeld werd de breedte van de zetspiegel in acht cellen onderverdeeld, de hoogte is met tien regels onderverdeeld. Elk element dat geplaatst wordt, richt zich nu naar de cellen en sluit met hen af – uitzonderingen bevestigen de regel. Hoe fijner de eenheden resp. de onderverdeling van het typografische raster, hoe flexibeler de plaatsingsmogelijkheden van de afzonderlijke elementen zijn.

De blauwe rastercellen definiëren het typografische raster.

Daarvoor kan er op het basislijnraster ingezoomd worden.

De pagina kan nu met inhoud gevuld worden; het rangschikkingssysteem helpt bij de verdeling en zorgt voor de noodzakelijke, optische assen.

The following two tabs change content below.

Manuela Richter

Categorie: NewsIhr Browser ist leider veraltet, oder sie haben Javascript deaktiviert!

Um die bestmögliche Darstellung unserer Seiten zu gewähren, empfehlen wir Ihnen ein Updates Ihres Internet-Browsers durchzuführen. Oder Javascript zu aktivieren.