Contact
Wij staan graag voor u klaar! U kunt ons telefonisch bereiken op 0049-911-521915-16 van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 18.00 uur of via ons contactformulier.

Bericht

Het 1 x 1 van de vormgeving van magazines: foto’s – deel 2


Net zoals de vormgeving van andere gedrukte media is de vormgeving van magazines onderworpen aan bijzondere regels. In onze reeks over de vormgeving van magazines zijn wij reeds ingegaan op de opmaak van zetspiegels, de bijzonderheden met betrekking tot de leesbaarheid, het werk met het typografische raster en het tekstbeheer. In het onderhavige eerste deel buigen wij ons over de stijl en de selectie van foto’s; in het tweede deel gaat het om de kijkrichting en de verdeling van foto’s op de pagina.

Van oog tot oog: de kijkrichting

Personen die naar een bepaalde pagina kijken, dienen in principe naar de pagina, in dit geval naar de buitenste witte rand, te kijken. Als dat niet mogelijk is (portretten niet gewoon spiegelen a.u.b.!), dienen ze tenminste aan de binnenste witte rand en niet aan de buitenste rand geplaatst te worden. In het andere geval komen de afgebeelde personen ongeïnteresseerd over, wat op zijn beurt op de lezer invloed kan uitoefenen.

De kijkrichting van het meisje verloopt nu weliswaar naar de binnenste witte rand, maar ook naar boven uit de pagina. Dat versterkt bij deze foto de impact naar vrijheid toe.

Hier wordt de blik door de tekst opgevangen, wat de tekst een grotere belangstelling verleent, de vrije lucht naar boven in dit geval een beetje beknot.  Beide zijn goed mogelijk.

De blik van de man verlaat de pagina, wat ongunstig is.

Omdat men een portret niet zou mogen spiegelen, is deze variant een goede oplossing: de blik verloopt altijd naar buiten, evenwel is door de gewijzigde plaatsing aan de binnenste witte rand het effect anders.

Eén naar links en één naar boven: de verdeling van foto’s

Naast de foto-inhoud vraagt ook de verdeling van de foto’s aandacht. In principe werken wij bij een magazine met een linkse en een rechtse pagina die als opengeklapte dubbele pagina vóór de lezer ligt. Neem bij de verdeling van foto’s dus altijd beide pagina’s samen.

Vaak start men een artikel met een min of meer grote, emotionele foto als blikvanger; dat kan graag één pagina in beslag nemen of ook navenant minder, afhankelijk van teksthoeveelheid en het fotoaanbod. Bij de plaatsing van de andere foto’s dient erop gelet te worden dat deze niet onnodig de  tekstloop onderbreken. Moet de lezer dus meermaals met de ogen over een foto springen om tot aan het volgende stuk tekst te geraken, vereist dat van de lezer meer concentratie, wat op zijn beurt voor minder belangstelling zorgt.

Onaangekondigde verzamelingen – verboden!

Vermijd te grote ophopingen van foto’s op één plaats omdat de pagina anders te zwaar overkomt. Ook mag men niet te veel of grote foto’s onderaan op de pagina plaatsen omdat daardoor de lay-out te zwaar wordt. Om rust en overzicht in de lay-out te brengen, kunnen optische lijnen helpen. Daarbij worden de foto’s niet kruiselings en dwars over de pagina verdeeld, maar aan de hand van ingebeelde lijnen of lijnen van het typografische raster aan elkaar gepositioneerd.

Ook een exacte, nauwgezette positionering is zinvol. De foto’s worden gewoonlijk met de boven- resp. onderkant aan de bovenkant van de letters resp. aan de basislijn gepositioneerd. De afstanden tussen foto en fotobijschrift, net zoals die tussen foto en doorlopende tekst, hebben een vaste waarde nodig die in principe gerespecteerd wordt.

Wij wensen u veel succes met de vormgeving van uw brochure!

Fotoverwijzingen: I_B/shutterstock; A. and I. Kruk/shutterstock

The following two tabs change content below.

Manuela Richter

Categorie: News

InkJet Magazine met PUR belijming:


DIN A5 (14,8 x 21,0 cm)
Binnenwerk: 80g boekdrukpapier, omslag: 250g glanzend + voorzien van eenzijdig glansfolie
4/4 kleurig (full colour voor- en achterkant)
64-pagina's

323,00 EUR NETTO

Magazine met PUR belijming:


DIN lang (9,8 x 21,0 cm)
Binnenwerk: 115grs glanzend, omslag: 170grs glanzend + voorzien van eenzijdig glansfolie
4/4 kleurig (full colour voor- en achterkant)
36-pagina's
Magazines gelijmd

55,00 EUR NETTO

Magazine met spiraalbinding:


DIN A6 (10,5 x 14,8 cm)
250g MC gefolieed mat
4/4 kleurig (full colour voor- en achterkant)
10-pagina's
Wire-O-Binding/lange zijde

32,00 EUR NETTO


Ihr Browser ist leider veraltet, oder sie haben Javascript deaktiviert!

Um die bestmögliche Darstellung unserer Seiten zu gewähren, empfehlen wir Ihnen ein Updates Ihres Internet-Browsers durchzuführen. Oder Javascript zu aktivieren.