Contact
Wij staan graag voor u klaar! U kunt ons telefonisch bereiken op 0049-911-521915-16 van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 18.00 uur of via ons contactformulier.

Bericht

Druktechniek – wetenswaardigheden over het overvullen & overdrukken


Adieu flitsen: technieken voor een zuiver printdesign

Wanneer bij het drukken meerdere kleuren respectievelijk een of op elkaar gedrukt worden, komt het snel tot onzuivere randen en ongewenste mengkleuren. Dat kan bij magazines, flyers en folders of ook posters het geval zijn en dat wilt u natuurlijk niet. Hoe u dat met een paar kneepjes kunt verhinderen, leggen wij in deze blogbijdrage uit!

Dit heeft een eenvoudige reden: opdat er tijdens het drukken geen ongewenste mengkleuren ontstaan, worden er kleuren uitgespaard, d.w.z. niet boven elkaar gedrukt. Door de enorme krachten van de drukwalsen, maar ook door de luchtvochtigheid in de ruimte en de inkthoeveelheid is het nauwelijks mogelijk om de verschillende kleuren voor 100 procent precies passend te drukken. Zodoende ontstaan er kleurverschuivingen, de zogenaamde registeronnauwkeurigheden. In de tot stand gekomen leemtes flitst het papierwit door; daarom dat deze zones ok “flitsen” genoemd worden.

 

 

 

 

 

 

Het groen is tijdens het drukken lichtjes verschoven en veroorzaakt witte flitsen.

De truc nummer 1: het overvullen

Om onfraaie randen en flitsen te vermijden, overvult men. Daarbij wordt het object van de lichtere kleur lichtjes vergroot en steekt zodoende in het donkerdere object. Omdat dit in de donkerdere kleur niet opvalt, blijft de contour van het lichtere object behouden en ontstaan er geen vormloze overlappingen. Ligt het lichtere object vooraan, wordt er overgevuld, m.a.w. wordt de contour van het lichtere object op de donkere achtergrond gedrukt. Ligt er vooraan een donkerder object, dan wordt de uitsparing in het achterste, lichtere object verkleind, er wordt m.a.w. “overgevuld”. Een algemene aanbeveling voor de overvulbreedte bestaat niet. Het is van meerdere factoren, zo ook van de druktechniek, afhankelijk. Met name bij andere druktechnieken dan de offsetdruk, bijvoorbeeld bij de zeefdruk, moeten de overvullingen – in overleg met de drukkerij – aangepast werden.

Ter verduidelijking is de rand sterker gedefinieerd.

De truc nummer 2: het overdrukken

Een andere mogelijkheid om de registeronnauwkeurigheden te compenseren, is het overdrukken. Daarbij wordt het vooraan liggende object niet uit het achteraan liggende object uitgespaard, maar opgedrukt. Afhankelijk van de betrokken kleuren en objectvormen is dat een zinvol alternatief. Zo bijvoorbeeld wordt donkere tekst, die op een gekleurde achtergrond ligt, doorgaans overgedrukt. Bijgevolg kunnen er geen flitsen ontstaan en is er door de donkere letters op de lichtkleurige achtergrond geen gevaar voor mengkleuren.

De gebruiker kan ook overdrukken en daardoor met de hand voor een overvulling zorgen. Een blauw object dat op een gele achtergrond ligt, kan een blauwe, overdrukkende contour krijgen die dan op het geel drukt en daardoor de flits verhindert.

De truc nummer 3: met identieke inktgehaltes werken

Met identieke inktgehaltes in de objecten kan het gevaar voor flitsen eveneens vermeden worden. Zolang de objecten, die aan elkaar grenzen, identieke gehaltes van dezelfde drukinkt hebben, kunnen er geen flitsen ontstaan.

Het geel is voor 100 procent in beide kleuren aanwezig; het groen kan overdrukken en moet niet uitgespaard worden.

Geweten waar: overvullen in InDesign

In InDesign zijn er basisinstellingen die voor de meeste lay-outs volstaan en niet gewijzigd moeten worden. Het palet “Richtlijnen met betrekking tot het overvullen” vormt het grensvlak met alle overvullingen. De instelling “Standaard” dient ongewijzigd te blijven. Wie eigen instellingen wenst door te voeren, stelt eigen richtlijnen op.

In InDesign kunnen de overvullingen per pagina toegepast worden. In principe is aan alle pagina’s de instelling “Standaard” toegewezen. Heeft men een andere set overvullingen samengesteld en wenst men deze op enkele of alle pagina’s toe te passen, dan selecteert men bovenaan telkens de gewenste set overvullingen, in de regel daaronder de betreffende pagina’s, en klikt men dan op “Toewijzen”.

De richtlijnen met betrekking tot het overvullen in InDesign

En waar kan ik overdrukken?

Natuurlijk kan men ook in InDesign objecten overdrukken, zodat een overvulling niet meer nodig is. In dit geval opent men het palet “Attributen”, waarin men een vlak en een contour kan overdrukken. Omdat deze instellingen objectgerelateerd zijn, gelden ze alleen voor het geactiveerde object en hebben ze prioriteit tegenover de basisinstellingen.

De instellingen voor het overdrukken kunnen ook objectgerelateerd gestuurd worden.

 

 

The following two tabs change content below.

Manuela Richter

Categorie: News

Flyers:


Vierkant klein (9,8 x 9,8 cm)
300g voorzien van tweezijdig matfolie
4/4 kleurig (full colour voor- en achterkant)

13,00 EUR NETTO

Magazines geniet:


DIN A6 (10,5 x 14,8 cm)
135g glanzend
4/4 kleurig (full colour voor- en achterkant)
8-pagina's
Magazines geniet

47,00 EUR NETTO

Posters:


DIN B2 (50,0 x 70,0 cm)
115g Affiche-papier (Blueback)
4/0-gedrukt (eenzijdig in full colour)

11,00 EUR NETTO


Ihr Browser ist leider veraltet, oder sie haben Javascript deaktiviert!

Um die bestmögliche Darstellung unserer Seiten zu gewähren, empfehlen wir Ihnen ein Updates Ihres Internet-Browsers durchzuführen. Oder Javascript zu aktivieren.