PrintCarrier.com onlinedrukkerij blog

Blog

Vormgeving van magazines: het typografische raster – deel 2

De vormgeving van een magazine vereist in vergelijking met de vormgeving van een visitekaartje of van een vel schrijfpapier een concept en een aantal, vooraf te maken overwegingen, want hier komt het erop aan, grotere teksthoeveelheden zinvol en logisch en bijgevolg voor de lezer goed te begrijpen op meerdere pagina’s te verdelen. In dit gedeelte van de artikelen over de vormgeving van magazines leggen wij ons toe op het typografische raster en het basislijnraster.
Verder lezen…

De 1 x 1 van de vormgeving van magazines: impact van vormen

Waarom komt de ene lay-out harmonisch over, de andere niet? Waarom voelen wij ons door een flyer aangesproken, door een andere niet? En waarom hebben wij bij een visitekaartje niet bepaald een goed gevoel en straalt het andere zekerheid en vertrouwen uit? Een lay-out is altijd uit verschillende vormgevingselementen samengesteld. Daartoe behoren het formaat, de gebruikte witte ruimte, het lettertype, de afbeeldingen en de kleuren. Maar wist u dat ook grafische vormen impact hebben en als vormgevingselement niet te onderschatten zijn?
Verder lezen…

De 1 x 1 van de vormgeving van magazines: de zetspiegel – deel 2

In het eerste deel over de zoektocht naar de juiste zetspiegel van een magazine hebben wij met de getallenreeks 2:3:4:5 de margebreedtes, m.a.w. de witte ruimtes tussen zetspiegel en bladrand, gedefinieerd en zodoende de juiste zetspiegel gevonden. Ons doel daarbij moet altijd zijn een harmonisch evenwicht tussen bedrukte en onbedrukte vlakken te genereren en het bedrukte vlak zodanig te plaatsen, dat het niet te zwaar of te licht overkomt, maar harmonisch in de omgeving past – ondanks alle externe vereisten zoals advertentieformaten of onder te brengen teksthoeveelheden.
Verder lezen…

Word een blikvanger – Buitenreclame maakt het mogelijk!

Buitenreclame (of “Out-of-Home-Media” zoals men dat vandaag de dag noemt) is zo oud als de mensheid zelf – nou ja, tenminste bijna zo oud. 2500 jaar geleden al beitelden Egyptenaren reclameboodschappen in steen en stelden ze deze op wegen op. En in de klassieke Oudheid werd zoiets als reclame resp. informatie op beschilderde houten borden op publieke domeinen aangebracht. Ook de zogenaamde “neusborden” die sinds de Middeleeuwen haaks op de gevel van winkels en restaurants hangen, zijn niets anders dan reclameborden. Met de uitvinding van de boekdrukkunst kwam dan ook de geschiedenis van de buitenreclame pas echt op gang, want vanaf dat moment konden strooibiljetten massaal gedrukt en verdeeld worden en deden de eerste affiches en plakkaten hun intrede.

Verder lezen…

De 5 grootste fouten bij de vormgeving van posters

Een poster is geen grote flyer, en ook geen groot visitekaartje. Bij de vormgeving is het belangrijk om rekening te houden met de bijzondere omstandigheden, waarin de poster wordt bekeken en gelezen. Printcarrier.com heeft de vijf grootste fouten bij de vormgeving van een poster voor u op een rijtje gezet.
Verder lezen…

7 Do’s and Don’ts bij de vormgeving van ansichtkaarten

Een groet, een gelukwens, een bedankje, een aandenken of een uitnodiging – de ansichtkaart als blijvend successtuk is naast de flyers en groetkaarten een populair instrument bij de contactopname. Voor diegene die weet op wat men bij de vormgeving in het bijzonder moet letten en op welke plaats men snel zijn vingers verbrandt.
Verder lezen…

Geef blijk van stijl – De 3 regels van een goede vormgeving // Regel #3

Neemt men bij de vormgeving van gedrukte of online media ook de derde basisregel van de vormgeving in acht; dan kan er niet meer veel fout gaan. PrintCarrier.com presenteert regel #3 aan u: de herkenning.
Verder lezen…

Artikelen voor gastronomie en het hotelwezen – Want het oog eet mee

„Gegeten en gedronken wordt er altijd“ – zo luidt de bekende uitspraak die eigenlijk iedere gastronoom een bloeiende zaak zou moeten beloven. Lekker eten en een sfeervolle inrichting van de zaak zijn voor uw succes een belangrijk begin. Maar soms zit het venijn in de details. In deze inzending tonen wij u hoe u met onze creatieve en hoogwaardige artikelen voor gastronomie en het hotelwezen het verschijningsbeeld van uw zaak in beslissende mate kunt afronden en hoe een bezoek voor uw gasten een gastronomische belevenis wordt.

Verder lezen…

Geef blijk van stijl – De 3 regels van een goede vormgeving // Regel #2

Wie de drie basisregels van de vormgeving in acht neemt, heeft de eerste steen voor een goed ontwerp gelegd. Hierna buigen wij ons over de tweede basisregel voor een goede vormgeving.

Verder lezen…

De 1×1 van de vormgeving van magazines: de bladspiegel – deel 1

De vormgeving van een magazine is een complexe opgave. In tegenstelling tot het visitekaartje of de ansichtkaart beschikt het magazine in principe over een beduidend grotere omvang die de vormgever in vorm moet brengen. Dat veroorzaakt niet alleen meer werk, maar vereist ook een structuur. De bladspiegel, m.a.w. het bedrukte gedeelte in een magazine, geeft de lezer een eerste indruk, zorgt voor het overzicht en het noodzakelijke kader en dat in de ware zin van het woord. Het is dan ook de kunst van de juiste bladspiegel om een optimale en harmonieuze verhouding tussen bedrukte en onbedrukte gedeelten van de pagina te bereiken met inachtneming van gegeven noodzakelijkheden.
Verder lezen…
Ihr Browser ist leider veraltet, oder sie haben Javascript deaktiviert!

Um die bestmögliche Darstellung unserer Seiten zu gewähren, empfehlen wir Ihnen ein Updates Ihres Internet-Browsers durchzuführen. Oder Javascript zu aktivieren.