Blog

Druktechniek – wetenswaardigheden over het overvullen & overdrukken

Adieu flitsen: technieken voor een zuiver printdesign

Wanneer bij het drukken meerdere kleuren respectievelijk een of op elkaar gedrukt worden, komt het snel tot onzuivere randen en ongewenste mengkleuren. Dat kan bij magazines, flyers en folders of ook posters het geval zijn en dat wilt u natuurlijk niet. Hoe u dat met een paar kneepjes kunt verhinderen, leggen wij in deze blogbijdrage uit!

Lees meer…

Herkenning bij de vormgeving voor reclamedoeleinden

Gewoontes spelen niet alleen voor kinderen en ouderen, maar voor iedere mens een belangrijke rol. De term heeft bij velen een negatieve weerklank, maar gewoontes hebben ook voordelen – ze verlenen zekerheid, maken een snelle handeling mogelijk en kunnen als basis voor emotioneel evenwicht dienen. Net zoals men gewoontes snel vertrouwt, gaat dit ook op voor wat men herkent.
Lees meer…

Het 1 x 1 van de vormgeving van magazines: foto’s – deel 2

Net zoals de vormgeving van andere gedrukte media is de vormgeving van magazines onderworpen aan bijzondere regels. In onze reeks over de vormgeving van magazines zijn wij reeds ingegaan op de opmaak van zetspiegels, de bijzonderheden met betrekking tot de leesbaarheid, het werk met het typografische raster en het tekstbeheer. In het onderhavige eerste deel buigen wij ons over de stijl en de selectie van foto’s; in het tweede deel gaat het om de kijkrichting en de verdeling van foto’s op de pagina. Lees meer…

De basis wat betreft tijdschriftontwerp: foto´s – deel 1

Gedrukte producten worden voor verschillende doeleinden gebruikt en dit vereist verschillende ontwerpen. Ook tijdschriften moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om de boodschap perfect op de lezer over te brengen. In onze serie over tijdschriftontwerp hebben we al rekening gehouden met zetwerkniveaus, leesbaarheidskenmerken en met het werken met het ontwerpraster en tekstbeheer. In dit eerste deel behandelen we de beeldstijl en de fotoselectie; het tweede deel gaat over de kijkrichting en de beeldverdeling op de pagina.
Lees meer…

Het 1 x 1 van de vormgeving van magazines: de zetspiegel – deel 3

Het derde deel van onze reeks over de zetspiegel bij de vormgeving van magazines toont nog andere, gangbare methoden om de zetspiegel van een magazine te vinden. Terwijl in deel 1 een eenvoudige getallenreeks en in deel 2 de gulden snede als basis dient, belicht het derde deel de zoektocht naar de juiste zetspiegel aan de hand van een lijnconstructie en de deling van 9.
Lees meer…

ID-Tutorial: microtypografie voor een visitekaartje in vier stappen

Visitekaartjes leven doorgaans van tekst. Ze dienen voor een beknopte informatie-uitwisseling, namelijk firma, beroep, bereikbaarheid. Hier wordt niet met emotionele foto’s en softfocusobjectief  gewerkt; hier komt het erop aan om weinig informatie goed en leesbaar te plaatsen. De microtypografie, de fijnheden bij de tekstvormgeving, zijn hier het puntje op de i. Pas een correcte indeling van nummers en een juiste toepassing van strepen maakt het mogelijk om een professionele indruk met het kaartje achter te laten.
Lees meer…

De 1×1 van de vormgeving van magazines: lettertype en leesbaarheid

Meer bepaald bij langere teksten – bijvoorbeeld in magazines – beslist de leesbaarheid van het lettertype en van de vormgeving of en hoe de informatie door de lezer opgenomen wordt. Onderzoeken hebben effectief aangetoond dat een goed leesbare inhoud als interessanter ervaren wordt. Bij de vormgeving van magazines is dus de keuze van het passende lettertype een beslissend criterium!

Lees meer…

De basis van de vormgeving van magazines: tekstbeheer

Bij de vormgeving van omvangrijke printprojecten zoals magazines en brochures gelden deels andere regels dan bij posters of visitekaartjes In onze reeks over de vormgeving van magazines zijn wij reeds ingegaan op de opmaak van zetspiegels, de bijzonderheden met betrekking tot de leesbaarheid en het werk met het typografische raster. In dit vervolg leren wij de bijzonderheden kennen bij de tekstbeheer waarmee wij altijd geconfronteerd worden wanneer men als vormgever met grotere hoeveelheden tekst op meerdere pagina’s moet omgaan.
Lees meer…

Vormgeving van magazines: het typografische raster

De vormgeving van een magazine vereist in vergelijking met de vormgeving van een visitekaartje of van een vel schrijfpapier een concept en een aantal, vooraf te maken overwegingen, want hier komt het erop aan, grotere teksthoeveelheden zinvol en logisch en bijgevolg voor de lezer goed te begrijpen op meerdere pagina’s te verdelen. In dit gedeelte van de artikelen over de vormgeving van magazines leggen wij ons toe op het typografische raster en het basislijnraster.
Lees meer…

De 1 x 1 van de vormgeving van magazines: impact van vormen

Waarom komt de ene lay-out harmonisch over, de andere niet? Waarom voelen wij ons door een flyer aangesproken, door een andere niet? En waarom hebben wij bij een visitekaartje niet bepaald een goed gevoel en straalt het andere zekerheid en vertrouwen uit? Een lay-out is altijd uit verschillende vormgevingselementen samengesteld. Daartoe behoren het formaat, de gebruikte witte ruimte, het lettertype, de afbeeldingen en de kleuren. Maar wist u dat ook grafische vormen impact hebben en als vormgevingselement niet te onderschatten zijn?
Lees meer…
Ihr Browser ist leider veraltet, oder sie haben Javascript deaktiviert!

Um die bestmögliche Darstellung unserer Seiten zu gewähren, empfehlen wir Ihnen ein Updates Ihres Internet-Browsers durchzuführen. Oder Javascript zu aktivieren.